Voditelj projekata financiranih iz EU fondova (početak: rujan 2019.)

 

Program usavršavanja Voditelj / Voditeljica projekata financiranih iz EU fondova odobrilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te se upisuje u e-radnu knjižicu.
ISKORISTITE POPUST NA RANE UPLATE
7.372,00 kn
Rane uplate vrijede do 15. rujna 2019. godine

 

Vrsta programa: program usavršavanja

Trajanje: do 3 mjeseca

Oblik nastave: Predavanja, grupne i individualne vježbe, individualne i grupne konzultacije

 

Opis programa:

Polaznici će na programu upoznati strukturu dostupnih EU fondova, usvojiti pravila i procedure za prijavljivanje projekata.  Naučiti će kako uspješno napisati projekt, razraditi ideju i aktivnosti, analizirati ciljeve i dionike u projektu, izraditi logičku matricu i kvalitetno pripremiti budžet, provesti projekt, provesti javnu nabavu, upravljati proračunom, ljudskim resursima, vremenom i promjenama u projektu te pratiti napredak projekta s naglaskom na praćenje potrošnje budžeta i financijske aspekte kako bi sebi osigurali maksimalni iznos ugovorenog financiranja. Posebna će pažnja biti posvećena najčešćim greškama u procesu prijavljivanja projekta kako bi se one izbjegle u budućnosti, a osigurao uspjeh u prihvaćanju projekta.

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

 • Opisati osnovne pojmove i definirati terminologiju iz područja projektnog menadžmenta
 • Upotrijebiti projektne alate za identifikaciju projektnih ideja (SWOT analiza, analiza problema, analiza ciljeva)
 • Formulirati prijedlog projektnog plana koristeći alate PCM-a (logička matrica)
 • Upotrijebiti alate za vremensko planiranje projekta (raspored resursa)
 • Predvidjeti pristupe za kontrolu provedbe projekta i opisati fazu zaključivanja projekta
 • Povezati osnovne elemente poslovnog odlučivanja
 • Analizirati pojedine procese upravljanja ljudskim resursima i komunikacijama na projektu
 • Vrjednovati pojedine alate i tehnike pri upravljanju timom i timskim radom na projektu
 • Kreirati i primijeniti plan implementacije projekta
 • Preporučiti alate za određivanje prioriteta i balansiranje projektnim ograničenjima
 • Preporučiti plan upravljanja kvalitetom
 • Kreirati plan projektne nabave i upravljanja projektnim troškovima
 • Napisati temeljni proračun projekta
 • Kreirati projektnu dokumentaciju za provedbu nabave i evaluaciju ponuda
 • Kreirati financijski izvještaj

 

Uvjeti za upis:

 • završena najmanje viša stručna sprema (minimalno prvostupnik) bilo kojeg usmjerenja
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.
Uvjerenje: završetkom programa polaznici dobivaju uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu i koje je ovjerilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Cijena osposobljavanja: 9.700,00 kn

Cijena osposobljavanja s popustom na rane uplate do 15. rujna 2019.:  7.372,00 kn

 

Početak: rujan 2019.

 

Osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa na teret države može se isplatiti trošak obrazovanja do 7.000 kn.

Isprave potrebne za upis

 • diploma
 • osobna iskaznica
 • rodni list
 • domovnica

 

Dopusnica za izvođenje programa nalazi se na linku: Dopusnica.