Samostalni knjigovođa (početak: listopad 2018.)

Vrsta programa: program usavršavanja

Trajanje: 180 nastavnih sati

Oblik nastave: konzultativno – instruktivni

 

Opis programa:

Zadaća je programa da polaznici obnove, prošire i usvoje napredna znanja iz računovodstva za obavljanje i vođenje knjigovodstvenih i financijskih poslova. Polaznici će po završetku usavršavanja samostalno voditi analitičke poslovne knjige, knjigovodstvene obračune i platni promet. Također, polaznici će voditi obračun poslovanja te znati sastaviti financijska, porezna i druga izvješća. Vrijeme izvođenja nastave prilagođeno je odraslima, u poslijepodnevnim satima.

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

  • Protumačiti temeljne računovodstvene propise
  • Voditi analitičke poslovne knjige
  • Sastaviti knjigovodstvene obračune
  • Voditi financijsko računovodstvo
  • Koristiti računovodstveni program
  • Sastaviti financijske izvještaje (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Bilješke)

 

Uvjeti za upis:

  • završena trogodišnja ili četverogodišnja srednja škola

 

Cijena: 5.600 kn

 

Početak nastave: listopad 2018. godine

 

Uvjerenje: uvjerenje o usavršavanju

 

Isprave potrebne za upis:

  • završna svjedodžba – matura
  • rodni list
  • domovnica.