Knjigovođa (početak: rujan 2019.)

Program osposobljavanja za knjigovođu odobrilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Vrsta programa: program osposobljavanja

Trajanje: do 3 mjeseca

Oblik nastave: konzultativno – instruktivni

 

Opis programa

Cilj je programa osposobiti polaznike sa srednjom školskom spremom za: prikupljanje, kontrolu i obradu knjigovodstvenih isprava, za kontiranje unosa (knjiženja) podataka u poslovne knjige, a posebno za vođenje analitičkih knjigovodstava kupaca, dobavljača, materijalnog knjigovodstva, knjigovodstva proizvodnje i gotovih proizvoda, robe, plaća i dugotrajne imovine. Za vođenje navedenih poslova potrebna su znanja sastavljanja jednostavnih kalkulacija i pomoćnih obračuna te knjiženja kontiranih poslovnih promjena u glavnu knjigu. Knjigovodstveni službenici-knjigovođe prikupljaju, ispostavljaju, ažuriraju, vode i arhiviraju financijsku i nefinancijsku dokumentaciju u privatnim poduzećima različitih djelatnosti kao i u institucijama državne uprave, u nevladinim organizacijama, u financijskim institucijama (banke, osiguravajuća društva, štedionice i sl.).

Program osposobljavanja obuhvaća teorijsku osnovu gradiva, praktičnu primjenu vježbama radi stjecanja potrebnih vještina te provjeru znanja zadaćama i ispitima.

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

 • Prikazati knjigovodstvene promjene
 • Voditi poslovne knjige poduzeća, obrtnika i neprofitnih organizacija
 • Sastaviti knjigovodstvene isprave
 • Kreirati obračun plaća i drugih dohodaka
 • Koristiti računovodstveni program
 • Utvrditi financijski rezultat

 

Kome je program namijenjen: program je namijenjen polaznicima sa srednjoškolskim obrazovanjem koji se žele osposobiti za obavljanje knjigovodstvenih usluga.

 

Naši polaznici programa Knjigovođa i Samostalni knjigovođa uče raditi u najboljem računovodstvenom online programu Minimax tvrtke Saop, što im omogućava da po završetku programa budu spremni za rad, bilo da se odluče zaposliti u knjigovodstvenom servisu ili voditi poslovne knjige sami za sebe.

 

Uvjeti za upis:

 • završena srednja škola
 • stariji od 18 godina.

 

Cijena: 4.000 kn

 

Početak nastave: rujan 2019. godine

 

Uvjerenje: uvjerenje o osposobljenosti

 

Isprave potrebne za upis:

 • završna svjedodžba – matura
 • osobna iskaznica
 • domovnica
 • rodni list

Osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa na teret države može se isplatiti trošak obrazovanja do 7.000 kn.

 

Dopusnica za izvođenje programa nalazi se na linku: Dopusnica.

 

Iskustva polaznika

Sve pohvale! Za profesoricu, za školu, za cijeli tim pučkog učilišta „Petar Zrinski“. Jedno prekrasno iskustvo. – Melita

Zahvalna sam svima na učilištu, posebno Antoniji Šimunković na prenesenom znanju i razumijevanju. Ovo je bilo predivno iskustvo te bi ga rado ponovila. – Margareta