Knjigovođa (početak: studeni 2019.)

Program osposobljavanja za knjigovođu odobrilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja te se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Vrsta programa: program osposobljavanja

Trajanje: do 3 mjeseca

Oblik nastave: konzultativno – instruktivni

 

Opis programa

Cilj je programa osposobiti polaznike sa srednjom školskom spremom za: prikupljanje, kontrolu i obradu knjigovodstvenih isprava, za kontiranje unosa (knjiženja) podataka u poslovne knjige, a posebno za vođenje analitičkih knjigovodstava kupaca, dobavljača, materijalnog knjigovodstva, knjigovodstva proizvodnje i gotovih proizvoda, robe, plaća i dugotrajne imovine. Za vođenje navedenih poslova potrebna su znanja sastavljanja jednostavnih kalkulacija i pomoćnih obračuna te knjiženja kontiranih poslovnih promjena u glavnu knjigu. Knjigovodstveni službenici-knjigovođe prikupljaju, ispostavljaju, ažuriraju, vode i arhiviraju financijsku i nefinancijsku dokumentaciju u privatnim poduzećima različitih djelatnosti kao i u institucijama državne uprave, u nevladinim organizacijama, u financijskim institucijama (banke, osiguravajuća društva, štedionice i sl.).

Program osposobljavanja obuhvaća teorijsku osnovu gradiva, praktičnu primjenu vježbama radi stjecanja potrebnih vještina te provjeru znanja zadaćama i ispitima.

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

  • Prikazati knjigovodstvene promjene
  • Voditi poslovne knjige poduzeća, obrtnika i neprofitnih organizacija
  • Sastaviti knjigovodstvene isprave
  • Kreirati obračun plaća i drugih dohodaka
  • Koristiti računovodstveni program
  • Utvrditi financijski rezultat

 

Kome je program namijenjen: program je namijenjen polaznicima sa srednjoškolskim obrazovanjem koji se žele osposobiti za obavljanje knjigovodstvenih usluga.

Uvjeti za upis: završena srednja škola

Cijena: 4.000 kn

Početak nastave: 4. studeni 2019. godine

Uvjerenje: uvjerenje o osposobljenosti

Isprave potrebne za upis:

  • završna svjedodžba – matura
  • osobna iskaznica
  • domovnica
  • rodni list

Predavačica:

Antonija Šimunković, struč. spec. oec., direktorica tvrtke Invise savjetovanje j.d.o.o.

Iza sebe ima 9 godina iskustva na računovodstvenim poslovima, a posljednje dvije godine u vlastitoj tvrtki koja pruža i računovodstvene usluge. Specijalizirala se za računovodstvo neprofitnih organizacija, a osim računovodstvenih usluga, bavi se i edukacijama za neprofitne organizacije i vodi interne obuke zaposlenika za računovodstvene i administrativne poslove.

 

 

Osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa na teret države može se isplatiti trošak obrazovanja do 7.000 kn.

 

 

Naši polaznici programa Knjigovođa i Samostalni knjigovođa uče raditi u najboljem računovodstvenom online programu Minimax tvrtke Saop, što im omogućava da po završetku programa budu spremni za rad, bilo da se odluče zaposliti u knjigovodstvenom servisu ili voditi poslovne knjige sami za sebe.

Dopusnica za izvođenje programa nalazi se na linku: Dopusnica.

 

Iskustva polaznika

Sve pohvale! Za profesoricu, za školu, za cijeli tim pučkog učilišta „Petar Zrinski“. Jedno prekrasno iskustvo. – Melita

Zahvalna sam svima na učilištu, posebno Antoniji Šimunković na prenesenom znanju i razumijevanju. Ovo je bilo predivno iskustvo te bi ga rado ponovila. – Margareta