Knjigovođa (početak: listopad 2018.)

Vrsta programa: program osposobljavanja

Trajanje: 120 školskih sati

Oblik nastave: konzultativno – instruktivni

 

Opis programa

Cilj je programa osposobiti polaznike sa srednjom školskom spremom za: prikupljanje, kontrolu i obradu knjigovodstvenih isprava, za kontiranje unosa (knjiženja) podataka u poslovne knjige, a posebno za vođenje analitičkih knjigovodstava kupaca, dobavljača, materijalnog knjigovodstva, knjigovodstva proizvodnje i gotovih proizvoda, robe, plaća i dugotrajne imovine. Za vođenje navedenih poslova potrebna su znanja sastavljanja jednostavnih kalkulacija i pomoćnih obračuna te knjiženja kontiranih poslovnih promjena u glavnu knjigu. Knjigovodstveni službenici-knjigovođe prikupljaju, ispostavljaju, ažuriraju, vode i arhiviraju financijsku i nefinancijsku dokumentaciju u privatnim poduzećima različitih djelatnosti kao i u institucijama državne uprave, u nevladinim organizacijama, u financijskim institucijama (banke, osiguravajuća društva, štedionice i sl.).

Program osposobljavanja obuhvaća teorijsku osnovu gradiva, praktičnu primjenu vježbama radi stjecanja potrebnih vještina te provjeru znanja zadaćama i ispitima.

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

 • Prikazati knjigovodstvene promjene
 • Voditi poslovne knjige poduzeća, obrtnika i neprofitnih organizacija
 • Sastaviti knjigovodstvene isprave
 • Kreirati obračun plaća i drugih dohodaka
 • Koristiti računovodstveni program
 • Utvrditi financijski rezultat

 

Kome je program namijenjen: program je namijenjen polaznicima sa srednjoškolskim obrazovanjem koji se žele osposobiti za obavljanje knjigovodstvenih usluga.

 

Uvjeti za upis:

 • završena srednja škola
 • stariji od 18 godina.

 

Cijena: 4.000 kn

 

Početak nastave: listopad 2018. godine

 

Uvjerenje: uvjerenje o osposobljenosti

 

Isprave potrebne za upis:

 • svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole
 • završna svjedodžba – matura
 • domovnica
 • rodni list.