Asistent/ica na EU projektima (početak: listopad 2019.)

 Program osposobljavanja Asistent/ica na EU projektima odobrilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja te se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

ISKORISTITE POPUST NA RANU UPLATU
6.300,00 kn
 

 

Vrsta programa: program osposobljavanja

Trajanje: do 3 mjeseca

Oblik nastave: Predavanja, grupne i individualne vježbe, individualne i grupne konzultacije

Opis programa:

Tijekom edukacije polaznici će steći kompetencije za sudjelovanje u pripremi i izradi projektnog prijedloga te implementaciji projektnih aktivnosti, kao i arhiviranje dokumentacije. Polaznici će savladati osnove izrade proračuna projekta, naučiti kako popuniti obrazac prijave i savladati sve segmente asistiranja u implementaciji projekta. Također, polaznicima će se predstaviti dostupni EU fondovi za financiranje projekata.

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

 • koristiti pojmovnik i Project Cycle Management pristup,
 • razumijeti strukturu dostupnih EU fondova,
 • savladati vještine projektnog planiranja i naučiti formulirati projekt.
 • razumijeti osnovna pravila i procedure za prijavljivanje projekata.
 • Posebna će pažnja biti posvećena najčešćim greškama u procesu prijavljivanja projekta kako bi se one izbjegle u budućnosti. Naučit će i pravila pisanja projekta, razrade ideje u aktivnosti, raznovrsnih analiza i izrade logičke matrice.
 • voditi dokumentaciju, pratiti izvedbu aktivnosti i asistirati u planiranju budžeta, pisati izvještaje i dopise vezane uz projekt,
 • savladati pravila provedbe javne nabave u projektu jer su nepravilnosti u procesu provedbe javne nabave najčešći razlog povrata EU sredstava u Hrvatskoj.

 

Uvjeti za upis:

 • završena srednja škola
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

 

Cijena osposobljavanja: 8.200,00 kn

Cijena osposobljavanja s popustom  na rane uplate:  6.300,00 kn

Početak: listopad 2019.

 

Uvjerenje: Polazniku koji uspješno obavi završnu provjeru stečenih znanja i vještina izdaje se uvjerenje o osposobljavanju za poslove asistenta/ice na EU projektima. Program osposobljavanja se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Isprave potrebne za upis

 • završna svjedodžba – matura
 • osobna iskaznica
 • rodni list
 • domovnica

 

Osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa na teret države može se isplatiti trošak obrazovanja do 7.000 kn.

 

Dopusnica za izvođenje programa nalazi se na linku: Dopusnica

 

Predavači:


MARIO ŠIMUNKOVIĆ

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Predavač je na Visokoj školi Nikola Šubić Zrinski na predmetima u području računovodstva, financija i projekata. Uključen je u upravljanju i provođenju nekoliko nacionalnih i EU projekata. Certificirani je projektni menadžer C razine (IPMA Level C). Na Pučkom otvorenom učilištu Petar Zrinski izvoditelj je nastave za program usavršavanja Voditelj/ica projekata financiranih iz EU fondova. Autor je više radova iz područja poduzetništva.


DIMITRIJE MILOJEVIĆ

Diplomirao je 2011. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno studira na MBA programu E-Leadership na Visokom učilištu Algebra. Imatelj je IPMA certifikata sa preko 6 godina iskustva u pisanju i provedbi međunarodnih EU projekata. Radi kao predavač na Visokoj školi za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski gdje predaje kolegije iz domene poduzetništva i projektnog menadžmenta. Autor je više radova iz područja obrazovanja za poduzetništvo te projektnog menadžmenta.


ROMANA DOLOVIĆ

Za vrijeme studija stekla je iskustvo volontirajući u organizacijama civilnog društva na pisanju projekata i prijavama na razne natječaje. Neposredno nakon završetka studija zaposlila se unutar obrazovne institucije gdje je radila na provedbi projekta sufinanciranog od strane ESF-a. Od tada je započela s intenzivnim pohađanjem raznih edukacija i radionica vezanih za Europske fondove te se zatim zaposlila u tvrtci za savjetodavne usluge u području Europskih fondova gdje je stekla iskustvo u pisanju projekata u području malog i srednjeg poduzetništva.


NIKOLA ĐUREK

Diplomirao je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Ovlašteni je interni revizor koji radi kao viši revizor u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.  Radi u reviziji projekata financiranih iz EU fondova od 2014. godine gdje je proveo reviziju više desetaka projekata financiranih iz EU fondova iz raznih izvora (od infrastrukturnih do SME projekata), kao i revizije financijskih instrumenata. Radio je na gotovo svim područjima, tj. ključnim zahtjevima, na najznačajnijim područjima Selekcija i odabir projektnih prijedloga (KZ 2) te Upravljačke provjere (KZ 4). Također, angažiran je u provođenju revizije iz projekata financiranih unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.


 

Pogledajte i Program usavršavanja za poslove Voditelja/ice projekata financiranih iz EU fondova