Lokacija

Nalazimo se na adresi Selska cesta 119, Zagreb. Radno vrijeme: ponedjeljak-četvrtak 8:00-18:00, petak: 8:00-14:00. E-mail: info@petarzrinski.hr / Telefon: 01/3695-587